Категории

Бесплатно

Категория: Утилиты

Обновлено: 15.09.2018

Версия: 2.0

Размер: 2.1 МБ

Разработчик: Outsourcing IT Services

Возраст 4+


Приложения от Outsourcing IT Services

Описание

Използваните лога или части от тях в приложението са изключителна запазена търговска марка на HELLENIC PETROLEUM Group.

Вие сте на път и не знаете къде е най-близката бензиностанция на EKO, нашето приложение автоматично според настоящите Ви координати ще ви покаже на картата къде се намират те. Кликайки върху избрана от вас бензиностанция ще видите какви горива и услуги предлага тя. 
В раздела Промоции са представени действащите в момента промоции.

Used logos or parts of them are trademarks of HELLENIC PETROLEUM Group.

You are on the road and want to know where is the closest EKO gas station in Bulgaria? Our application will show you all of them according your current location. Clicking on one of them you'll see what fuels and services they offer and if you want to by click in top right corner you'll be navigate to iOS maps to see how to get there. Also in tab Promotions you'll be able to see if there is any active promotions for the region.

Что нового в версии 2.0

visual improvements

Скриншоты для Айфона, Айпада