Каталог

Каталог

Скачать 初级经济师考试题库2021 для Айфона, Айпада

Версия: 1.0.1
Размер: 15.9 МБ
Бесплатно

Описание

初级经济师考试题库2021为初级经济师考试学员提供最新题库。
初级经济师包括《经济基础知识》和《专业知识与实务》,《专业知识与实务》,设工商管理、农业经济、财政税收、金融、保险、运输经济、人力资源管理、旅游经济、建筑与房地产经济、知识产权等10个专业。

【章节练习】针对最新教材章节,做专项练习,每道题附解析;
【历年真题】历年真题汇总,真题卷模拟考场;
【押题密卷】押题密卷,覆盖历年必考考点;
【错题练习】错题难点收藏,知识难点,反复练习;

初级经济师考试题库2021助你快速通过考试。

Что нового в версии 1.0.1

1.用户体验优化;
2.已知bug修复;

Приложения от 重庆喜之狼网络技术有限公司